д-р Таня Парушева - брекети, апаратчета, Бургас

 • Брекет

  Апаратчета различни цветове за деца от 7 до 10 години.

 • Брекет

  Cиликонови шини за деца от 2 до 12 години

 • Пациент А.Х. преди лечение

  Пациент А.Х. на 16г не харесва „кривите си предни зъби“.Проведено е лечение с метални брекети за 8мес.

 • Пациент А.Х. след лечение

  Пациент А.Х след 8мес.

 • Пациент И.П. преди лечение

  Пациент И.П. на 15г. не харесва усмивката си. Има компресия в двете челюсти и дълбока захапка. Проведено е лечение с метални брекети за 1г. и 4 мес.

 • Пациент И.П. след лечение

  Пациент И.П. след 1г. и 4мес.

 • Пациент В.Д преди лечение

  Пациент В.Д на 38г. не харесва появилите се разстояния между зъбите, вследствие на пародонтален процес. Проведено е лечение с естетични брекети само в горната челюст за 6мес. разстоянията са затворени, зъбите са стабилни.

 • Пациент В.Д. след лечение

  Пациент В.Д. след 6мес

 • Пациент П.И. преди лечение

  Пациент П.И. на 20г. не харесва кривите си зъби и разстоянието между централните резци.Проведено е лечение с метални брекети за 1г.и 5мес.

 • Пациент П.И. след лечение

  Пациент П.И. след 1г. и 5мес.

 • Рая

  пациент Р.В.на 36г.с дълбока захапка и "щръкнали странични зъби".

 • Рая

  Пациента след лечение.


Всички пациенти след приключване на активното ортодонтско лечение носят ретенционни апарати(снемаеми или неснемаеми) по индивидуална преценка и идват на регулярни контролни прегледи за задържане на постигнатите резултати!